cluster carpeta

Cliente: Clúster Alimentario de Galicia. Santiago de Compostela.

Proxecto: Identidade corporativa do clúster

Elementos: Deseño logotipo e manual de identidade, banco de imaxes para a web e aplicacións varias.

Data: 2010

A nosa visión: Tiñamos que representar nun símbolo unha morea de empresas moi diversas. Crearmos un tótem con elementos dos distintos produtos: do mar, agrícolas, de orixe animal e elaborados. Catro colores identificativos e un logotipo moi sinxelo que funcione cos logos das empresas do clúster.

cluster carpeta
cluster carpeta
cluster carpeta