meniños carpeta

Cliente: Sogama. En colaboración con Aporta. A Coruña

Proxecto: Programa de organización de residuos e compostaxe.

Elementos: Deseño de carpeta e maquetación das fichas. Fotografías propias.

Data: 2010

A nosa visión: Todos os residuos que xeramos veñen cunhas instrucións sobre o seu destino, mais estas non se vén. Fixémolas visibles en forma de etiqueta da roupa, algo cotián, cun código ao que todos estamos afeitos. Xa que temos en conta cousas para poñer a lavadora, tamén as debemos que ter á hora de separar.

meniños carpeta
meniños carpeta
meniños carpeta
meniños carpeta